Giới thiệu về trang website

Đại Tượng Học được giới thiệu ở trang website này như một dạng học thuyết.

Nội dung từ trang website này hướng tới cung cấp cho người đọc một hệ lý luận từ cấp độ nền tảng đến chuyên sâu, đã được kiểm chứng trên thực tế không thể bàn cãi bởi khoa học hiện đại.

Cũng có nhiều bài viết, thảo luận mang tính đa chiều, giúp cho người đọc đạt tới sự hanh-thông linh hoạt trong biện-chứng các sự việc. Người đọc có thể cần một thời gian đủ dài để thẩm thấu ý tứ. Cũng như trên thực tế, khi ta học tập nghiên cứu thì không có ý niệm giới hạn về kiến thức - tư tưởng; trong khi thực hành, xử lý một vấn đề nào đó thì tùy thuộc tình hình mà chọn một phương-cách để thực thi.

Bạn thấy đó, hệ font chữ sử dụng trên trang website này có 2 kiểu mẫu, với phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Loại font-chữ dùng trên menu có ký tự theo xu thế dính liền với nhau, và loại thứ 2 là các ký tự theo xu thế tách rời vậy.

Đến hôm nay, dù được chỉ dạy truyền trao trực tiếp về các lĩnh vực học thuật có liên quan đến Hệ học thuyết này từ Thầy của tôi, thực sự thì tôi đã quên đi rất nhiều. Việc tạo trang website này, như là 1 Blog để chia sẻ những thứ mà tôi có thể nhớ được.

Trước mắt, ngay lúc này đây, chúng tôi chưa xác định bắt đầu từ chỗ nào, tuy nhiên cảm giác nhẹ nhõm đã có, bởi vì cái được học đã đem đi chia sẻ cho cộng đồng vậy! Không nói hoặc thờ ơ thì có vẻ có lỗi, nói nhiều thì cũng bị cho là hí luận. Nên, việc áp dụng Kinh dịch, đại tượng vào một cụ thể của nhân sinh quan đó là luận về "Trà Thảo Dược" cho từng người trên hành tinh nầy cũng là việc thực tiễn và khả thi vậy.

Cảm niệm tri ân, biết ơn tất cả các duyên sự đã giúp cho chúng tôi có thêm nguồn vui thực hiện trang website này.
Viết từ Thành phố Đà Lạt, lúc đầu hôm của ngày cuối tuần
Mùa thu - 2023.