Trạch Thiên Quải (43, ☱☳)

  • Điềm triệu: Du phong thoát võng
  • Hệ loại: Độc âm bất cô, vì xu thế thượng cư hạ giáng giữa khung trời mênh mông quang đãng mát trong!
  • Nhận diện: Mây trắng phất phơ lơ lửng trời xa, lẫn trong khói sương mờ nghi ngút tinh mơ, là dạng đặc biểu thái cực vô cực giao hòa của bốn mùa trong tư thế tĩnh hanh!
  • Tự nhiên: Đây là xu thế hai mặt của một vấn đề, chính là sự quá hiếm của khí âm tuy cư thượng nhưng vì mong manh nên khó biết bị ngoại hủy hay nội lưu nhuận.
  • Con người: Cần nhận thức rõ tính phân lập hai mặt của nhất thể hóa mà nên khả thi, bất khả thi. Cái hiếm hoi mà đáp ứng cầu cung thiết yếu mới là thiên tài.
  • Xã hội: Cần phải có tính dứt khoát cho mọi vấn đề để kịp thời ứng phó, tránh né lao nhọc, bởi thiếu hụt bao vây, càn táo mất mùa. Cần tịch lắng thảnh thơi.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ TRẠCH THIÊN QUẢI

Quẻ Trạch Thiên Quải
Còn gọi là quẻ Quải (夬 guai4)
Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Quẻ số 43 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Quyết dã. Dứt khoát. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: lợi đã cùng ắt thôi.
(Theo Wikipedia)