Sơn Hỏa Bí (22, ☶☲)

  • Điềm triệu: Hỷ khí doanh môn
  • Hệ: tương đãi, mọi nguồn năng đều là nội ngoại, quang hóa ra...
  • Nhận diện: Như gương soi mái đầu, ngọc bích điểm quang, rừng thiêng hực cháy, không ngôi vị thứ cấp, soi ngược thời gian, long lanh cây cỏ rạng đông.
  • Tự nhiên: Núi cao soi tỏa một vùng, cây khô cháy. Khô khao nóng nảy về già. Ánh sáng tắt vì không có nguồn sinh nhiều. Như mặt trời lúc lặn - mọc.
  • Con người: Nghiên cứu lịch sử, ưa lòe loẹt cảnh trớ trêu, có lúc nội minh ngoại bị chế ngự. Học tốt nhưng dễ bị ức chế. Ít có trí soi đa diện.
  • Xã hội: Từ đường hương hỏa, ánh sáng loang xa, vui vầy khắp nơi, đỉnh cao thần tượng. Thường phối hôn lúc về già. Gương mẫu mực cho hàng hậu lai.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ SƠN HỎA BÍ

Quẻ Sơn Hỏa Bí
Còn gọi là quẻ Bí (賁 bi4)
Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).
Quẻ số 22 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh, sáng sủa, thấu suốt.