Phong Trạch Trung Phu (61, ☴☱)

  • Điềm triệu: hành tẩu bạc băng
  • Hệ loại: Tuân thủ hợp hòa mà bất tan, không dễ dụ!
  • Nhận diện tự thân: đây là "hợp mà ly" đủ cả hàng ngũ trung ương (nữ 3,4), cận về (2,5), cảnh vệ (1,6). Gió vờn ảnh hồ rồi cuốn nhau bay!
  • Con người: Trong nhu ngoài cương cả xa lẫn gần. "Đây là tướng mạng tinh kẻ quyền uy khi gặp thích trợ giúp bảo vệ (đối với nữ)". Đối với nam thì "âm hóa dương cùng cực bị đẩy".
  • Xã hội: Trọng nghĩa và lễ nghi, không thích lươn lẹo. Sự nghiệp: bút chỉ (giáo dục, kế toán,...). Hạng trung lưu thanh nhàn. Nội ngoại di chứngthấp.
  • Tự nhiên: Thuận sinh ở nữ, khắc chế ở nam vốn là tương đãi chứ không tương dẫn (mượn thôi!)

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ PHONG TRẠCH TRUNG PHU


Quẻ số 61 trong Kinh Dịch

(Theo Wikipedia)