Phong Thủy Hoán (59, ☴☵)

  • Điềm triệu: Cách hà vọng kim
  • Đặc thù: dân nam tới 85%.
  • Hệ loại: Gió thoảng nước trôi, tương đãi, tương hóa, bất nhập.
  • Nhận diện: Một tính trạng dung hóa bình hòa, chứ không phải là bao dung trượng phu! Nước lưu lợi nhờ gió động ngoại trợ. Không bị phân lập đẳng cấp vị thứ...!
  • Tự nhiên: Dòng lưu thoáng mát miên viễn tạo ra nhịp thở cho vạn hữu vũ trụ, mầm non được dưỡng, già được tắm gội, thổi sạch bụi bẩn bám. Xu thế: lóng trong.
  • Con người: Thanh nhã tươi tắn, tinh thần trong trẻo, phiêu lưu giang hồ nhưng không là thích khách. Vui với lý tưởng tiên bồng mà không nặng nề bi lụy tình cảm, nhưng ở đây trông kia!
  • Xã hội: Lưu lợi hanh thông, ít bị kỳ thị định kiến, có vẻ hấp dẫn quyến rũ, đều sum vầy, không có ân oán đối xử, ly hương lập nghiệp (vì tản trôi!). Hạng: bất luận, bất trụ!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ PHONG THỦY HOÁN

Quẻ Phong Thủy Hoán
Còn gọi là quẻ Hoán (渙 huan4).
Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Quẻ số 59 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Tán dã. Ly tán. Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao bớt. Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: tượng nước gặp gió thì phải tan, phải chạy.
(Theo Wikipedia)