Phong Lôi Ích (42, ☴☳)

  • Điềm triệu: Khô mộc khai hoa
  • Hệ loại: Gồm cả tương dẫn, tương phò, tương hóa, tương hấp biến thành động phẳng tự do đặc sắc!
  • Nhận diện: Biểu tượng thời tiết sấm chớp gió mưa đầu mùa mang đến sự sinh trưởng và sự phẫn uất
  • Tự nhiên: Lẽ tự nhiên năng lực giãn nở ở khung trời tự do thì vô cùng lợi ích hanh thông. Có biểu hiện của gió mưa thuận hòa là điềm cực tốt!
  • Con người: Đây là lý nghĩa thiên thời, địa lợi, nhân hòa và năng lực của tâm hồn mà biết thả vào gió cuốn mây trôi thì thế giới thành phẳng động hay dường bao.
  • Xã hội: Tiêu giao, cải thiện, trừ lỗi, của công chính tận lòng hài hòa tích cực, mọi khó khăn rắc rối không còn, không còn bị phân biệt đối xử, xóa bỏ giai cấp,...

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ PHONG LÔI ÍCH

Quẻ Phong Lôi Ích
Còn gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ thứ 42 trong Kinh Dịch.
Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).
Quẻ số 42 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi tượng: chim hồng, chim hộc bay qua mây mù.
(Theo Wikipedia)