Lôi Trạch Quy Muội (54, ☳☱)

  • Điềm triệu: Duyên mộc cầu ngư
  • Hệ loại: Đơn phương hoán ngôi vị. Ly: nhu cương tương ly. Phu thê: mặc nhiên bất bình.
  • Nhận diện: Sấm chớp lướt mặt biển hồ; có ngôi vị mà bị hoán ngôi, cho nên dù bất an thì cũng loại trừ. Đây là sự xúc tác cương nhu hóa công.
  • Tự nhiên: Sự phản xạ của mặt bóng phẳng, sự tạo dựng cho nhau cho chất mềm trơn làm giảm ma sát gây phựt đốt; Là lò xo đàn hồi cao!
  • Con người: Nội ngoại cương nhu ứng cảnh. Nam: Thiên hạ nguyên soái, hạt cát dưới gót nàng. Nữ: Hảo kỳ chỉ sĩ trượng phu. Cả hai: Khôi ngô
  • Xã hội: Áp cung bị loại trừ khi bị phản ảnh; "Quốc sắc nghiên thành"; Hoán đổi cuộc chiến bằng giai nhân kiều diễm; Nhu thắng cương!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ LÔI TRẠCH QUY MUỘI

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội
Còn gọi là quẻ Quy Muội (歸妹)
Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).
Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Quẻ số 54 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng. Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.
(Theo Wikipedia)