Lôi Thiên Đại Tráng (34, ☳☰)

  • Điềm triệu: Cộng sự đắc mộc
  • Hệ loại: Ly mà hiệp bởi dư âm, cho nên tương thân bất tương dẫn...
  • Nhận diện: là tiếng sấm sét giữa không gian, bay qua đầu vạn vật. Là đặc biểu cho người một mình một cõi; vua, cái cả, nổi danh,...
  • Tự nhiên: Là sức chấn động gây giãn nở, rạn nứt, tổn thương... Nếu là nổ phóng xạ thì muôn đời chưa hết đau thương, tang tóc!...
  • Con người: Là những ý chí, cường lực, tư duy lớn, đại lượng nhân từ, kiên nhẫn thắng hung tàng. Cần xét: Sự kích phá bạo lực bị biến thành vòng loại.
  • Xã hội: Xông pha cứu nguy, hoặc gây nguy chiến thế giới; vang bóng một thời; Thời gian: đầu cuối thiên nguyên ác khí tung hoành (hiện đại)

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG


Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng
Còn gọi là quẻ Đại Tráng (大壯 da4 zhuang4).
Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).
Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Quẻ số 34 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Chí dã. Tự cường. Ý chí riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường. Phượng tập đăng sơn chi tượng: tượng phượng đậu trên núi.
(Theo Wikipedia)