Lôi Hỏa Phong (55, ☳☲)

  • Điềm triệu: Cổ kính trùng minh.
  • Hệ loại: Hợp mà không trụ: Sức sáng chiếu xa. Ly: có động chấn phát quang liền mất...
  • Nhận diện: Lửa sáng tương phò, xạ nhiệt tương sanh, sâm chớp khí mây điện từ biểu tượng sắp mưa; máy alpha, gamma, beta sóng từ.
  • Tự nhiên: Hợp lực quang mây mù khó che, nội ngoại xuyên thấu không gian, trời sáng, chủ lực sản xuất năng lượng uranium dẫn quang!
  • Con người: Tĩnh trí, phát minh, bất luận nam nữ đều có chất xám não bộ cao nhưng cẩn trọng suy dinh dưỡng; Nam nữ: Khôi ngôi.
  • Xã hội: Pháp lý, hợp đồng, dẫn đạo hanh thông, khô nóng, phản biện tự do, minh lý thấu sự, duy tuệ thị nghiệp, thông hành đêm ngày!

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ LÔI HỎA PHONG

Quẻ Lôi Hỏa Phong
Còn gọi là quẻ Phong (豐 feng1).
Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).
Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Quẻ số 55 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Thịnh dã. Hòa mỹ. Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức. Chí đồng đạo hợp chi tượng: tượng cùng đồng tâm hiệp lực. Hình ảnh: Bắn pháo hoa, nét đẹp mỹ thuật hoàn hảo. Con người: Huynh đệ đồng đạo cùng môn phái.
(Theo Wikipedia)