Bát Thuần Khôn (02, ☷☷)

  • Điềm triệu: Nga hổ đắc thực
  • Hệ loại: Mạnh mà nhu một cách vô song, lực chiêu cảm cả đất trời, năng lượng và nhuận khí vô cùng tận. Chủ về tế bào.
  • Nhận diện: Trời tối sáng đen đầy sao, có lúc có trăng, cũng là một sắc thái về đêm, cũng bị biến thái do tiết khí...
  • Tự nhiên: Thuộc về thuần âm của vũ trụ, địa cầu vạn hữu; nước biển non sông bao la, hoặc thái quá, hoặc bất cập đến mức : cọp đói không cơm.
  • Con người: Nhu yếu cực độ; thích mặc định nhưng không mặc nhiên; bi dũng phương phi; khiêm cung tế nhị; hài hòa nhưng không xu nịnh a tòng.
  • Xã hội: Xót thương tích cực, bảo mẫu, chấp nhận gánh vác chia sẻ, hy sinh; Tổ chức từ thiện xuyên quốc gia, phi chính phủ; Tôn giáo vị tha.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ BÁT THUẦN CÀN
Hà Đồ, Lạc Thư, Thoán Từ, Hào Từ và Thập dực của đức Khổng Tử