Bát Thuần Chấn (51, ☳☳)

  • Điềm triệu: Thiên hạ dương danh
  • Hệ loại: Ly nan hợp. Hợp: khi đã trả giá cao độ cho sự bùng nổ của qui mô chiến tranh.
  • Nhận diện: Hoặc vang danh khắp chốn, sự vẻ vang quang thể nào đó,... Hoặc là sự bức xúc đau khổ liên miên lớp lớp. Sự bấn loạn vô phương an ổn.
  • Tự nhiên: "Tức nước vỡ bờ"; Nhơn cùng mà không biến nổi; Sự nén uất quá mức; Núi lửa, động đất, sóng thần; Các tia cực xạ, virus hủy diệt.
  • Con người: Uất hận lớp lớp, đau khổ triền miên; cậy quyền độc tài áp bức; vang danh do thành công lớn; đi khắp đó đây rao truyền đạo lý!
  • Xã hội: Khủng hoảng quá độ; áp bức pháp quyền; Giận tức hận thù; Vang danh thái bình; Công trình cách mạng thoát nạn; Hồi sinh sau nguy.

THAM KHẢO SÁCH CỔ NÓI VỀ BÁT THUẦN CHẤN

Quẻ Thuần Chấn
Còn gọi là quẻ Chấn (震 zhen4).
Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).
Quẻ số 51 trong Kinh Dịch

Giải nghĩa: Động dã. Động dụng. Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, phấn khởi, chấn kinh. Trùng trùng chấn kinh chi tượng: khắp cùng dấy động.
(Theo Wikipedia)